Квартиль наукового журналу: де краще публікуватися?

Facebook Twitter Telegram E-mail

Наукометрія займається тим, що досліджує розвиток науки, що виражається у статистичній обробці інформації та використанні певних інструментів (показники, рейтинги тощо). Важливе місце у цьому процесі займає квартиль журналу.

Що таке квартиль?

Це певна категорія видання, яка допомагає виявити наукометричні показники, що показують рівень цитування та попиту на науковий контент видання у вченій спільноті.   

Дізнатися квартиль журналу можна за допомогою ресурсів "SCImago Journal and Country Rank" (Scopus) або "Journal Citation Reports" (Web of Science). Обидві платформи ділять усі видання за категоріями. Кожен журнал може входити в декілька категорій, всередині яких він отримує свій показник квартилю - Q1, Q2, Q3, Q4.

Які бувають квартилі наукових журналів?

Графічний матеріал наданий науково-навчальним центром компанії "Наукові публікації - Publ.Science"

Як визначають квартиль?

Web of Science: імпакт-фактор. Цей показник розраховується на основі цитування статей журналу протягом року, які були опубліковані два роки тому, згідно бази даних Journal Citation Reports (JCR). Імпакт-фактор мають журнали, які входять до Science Citation Index Expanded (SCIE) (природничі і технічні науки) та Social Science Citation Index (SSCI) (суспільні науки).

Scopus: SCImago Journal Rank (SJR). Він вираховується за 3 роки, але є складнішим за імпакт-фактор, бо так само враховує цитованість статей, а також авторитет видання та відповідність тематиці.

Українська нормативна база  

У наших нормативних документах прописані певні вимоги, які стосуються квартилю. Давайте розглянемо Наказ про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та дізнаємось, що зазначено в ньому стосовно цього показника.   

  • Наукові результати дисертації мають бути висвітлені не менше ніж у 20 наукових публікаціях. Не менше 3-х статей, а з 01 вересня 2022 року не менше 5-ти статей з наукового напряму, мають бути опубліковані у двох різних періодичних виданнях, включених до категорії «А» Переліку наукових фахових видань України, або у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus. Якщо вчений опублікується у виданні Q1 чи Q2, відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, йому зарахують 3 публікації, а у виданні, віднесеному до Q3, - 2 публікації.
  • З 01 вересня 2020 року набере чинності пункт про те, що публікація у виданні, віднесеному до Q1 - Q3, відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, буде прирівнюватися до двох публікацій.
  • З 01 вересня 2021 року увійде в силу пункт про те, що за наявності 10 публікацій у журналах, які належать до Q1 і Q2, відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation Reports, захист може відбуватися у формі наукової доповіді.

Вплив квартилю журналу в українській нормативній базі даних

Ще одним мотивуючим інструментом для вчених є впровадження багатьма ЗВО фінансових премій, які направлені на підтримку дослідників в їхній науково-публікаційній роботі. У цих положеннях теж прописуються вимоги щодо публікацій у журналах, які мають певний квартиль.

Нагадаємо, нещодавно вийшла стаття про головні показники наукової діяльності вченого та організації.

Order the publication of scientific article in high-rated journal right now

Order now

What is a quartile of a journal?

This is a certain category of a publication that helps to identify scientometric indicators showing the level of citation and demand for scientific content of a publication in the scientific community Read more

Read also

X